Käyttäjä:Dionne Jinn/Roolipelien FAQ

Kohteesta Star Wars Fanon Wiki
Loikkaa:valikkoon, hakuun
                       

FAQ roolipelaamisesta[muokkaa]

Pelaajaksi vai pelinjohtajaksi?[muokkaa]

Ilman aikaisempaa pelikokemusta on parempi aloittaa pelaajana.

 • Pelaaja
  • Pelaaja on roolipeliin osallistuva henkilö, jolla on käytettävissään oma hahmo (aka sankari, PC, Player Character). Pelaajat vievät pelin tarinaa eteenpäin päättämällä, miten hahmot reagoivat pelinjohtajan esittelemään tilanteeseen, mitä sanovat toisilleen tai pelinjohtajan hahmoille. Pelaaja voi myös tehdä hahmolleen etukäteissuunnitelmia; mikä on hahmon suurin haave, mitä hän pelkää, missä hahmo on aina halunnut käydä?
 • Pelinjohtaja
  • Pelinjohtaja on roolipelin ylin tuomari, ohjaaja, kertoja ja yleishöylä. Tavallisesti pelinjohtajalla ei ole yhtä erityistä hahmoa, mutta hän kontrolloi kaikkia sankareiden kohtaamia muita henkilöitä, kuvailee pelitilanteita ja tekee päätöksiä siitä, onnistuvatko sankareiden yritykset vai eivät.

Mistä saan hahmon?[muokkaa]

 • Pelaajahahmon voi tehdä ohjatusti itse tällä sivulla ja sitten tehdä sille oman sivun
 • Pelaajien käytettävissä on myös kokoelma valmiita hahmoja, joita voi kehittää pelinjohtajan avustuksella niiden omalla sivulla

Mitä hahmo voi tehdä?[muokkaa]

(Lista suora käännös Saga Editionin esimerkkilistasta)

 • Kuunnella ovella
 • Käyttää tietokonetta
 • Tutkia paikkaa, jossa on
 • Keskustella muukalaisten kanssa
 • Käydä kauppaa tarvikkeista
 • Pelotella vasustajaa
 • Jutella liittolaiselle
 • Lentää/ajaa kulkuneuvoa
 • Etsiä johtolankoja
 • Huijata viranomaista
 • Korjata rikkoutuneen esineen
 • Heilahtaa narun varassa repulsiohissikuilun poikki
 • Liikkua
 • Sukeltaa suojaan vihollistulelta
 • Hyökätä vihollisen kimppuun

Millaisia noppia tarvitaan?[muokkaa]

(Foorumipelissä periaatteessa riittää, jos pelinjohtajalla on kaikki muut nopat paitsi d6, joita tarvitaan hahmon luomiseen)

 • d4: neljäsivuinen noppa, jolla määritellään esim. hahmojen rahatilanne pelin alussa.
 • d6: tavallinen kuusisivuinen, jota käytetään esim. hahmojen luomiseen.
 • d8: kahdeksansivuinen noppa, jolla esim. määritellään tiettyjen hahmoluokkien HP (hit points, osumapisteet).
 • d10: kymmensivuinen noppa, jolla määritellään esim. tiettyjen aseiden aiheuttama vahinko.
 • d12: kaksitoistasivuinen noppa.
 • d20: kaksikymmensivuinen noppa, jota käytetään lähes kaikkeen mahdolliseen.
 • Wizards of the Coast tarjoaa ystävällisesti netin käyttäjille nettinopat, joiden käyttäminen on sallittua.

Mitä lyhenteet tarkoittavat?[muokkaa]

 • GM: Game Master, suomeksi pelinjohtaja. Kuvailee pelaajille tilanteen, jossa heidän hahmonsa ovat, pelaa sankareiden (=pelaajahahmot) vastustajia, liittolaisia ja muita sivuhenkilöitä. Pelin ylin tuomari ja tarinankertoja.
 • HP: Hit Points, suomeksi osumapisteet. Pistemäärä, joka kuvaa hahmon kestävyyttä ja terveydentilaa sekä mittaa, kuinka paljon vahinkoa hahmo on kärsinyt taisteluissa.
 • XP: Experience points, suomeksi kokemuspisteet. Jokaisen seikkailun jälkeen saatavia pisteitä, jotka mittaavat hahmon kokemusta. Kun pisteitä on kertynyt riittävästi, hahmo nousee seuraavalle tasolle.
 • BAB: Base Attack Bonus, perushyökkäysbonus. Hahmon luokasta ja tasosta riippuva bonus, joka lisää hahmon osumatarkkuutta hyökkäyksissä.
 • DR: Damage Reduction, vahinkovähennys. Olennot tai esineet, joilla on DR-arvo vähentävät kaikesta otetusta vauriosta DR-arvon verran. Valosapelin vahingosta DR-arvoa ei vähennetä, ellei asiaa erikseen mainita.
 • SR: Shield Rating, kilpiarvo. Joillakin droidiella, esineillä tai kulkuneuvoilla oleva arvo. Toimii lähes samalla tavalla kuin DR-arvo, mutta riittävän suurta vahinkoa aiheuttavat hyökkäykset heikentävät SR-arvoa.
 • Fort: Fortitude Defense.
 • Ref: Reflex Defense.
 • Will: Will Defense.
 • Know.: Knowledge skill.
 • Atk: Attack. Miten paljon bonuksia hahmolla on tietyllä aseella suoritettavaan hyökkäykseen.
 • Crit: Critical Damage. Miten paljon vahinkoa hahmo saa aikaan suorittaessaan onnistuneen hyökkäyksen. Tavallisesti x2 ellei toisin mainita.
 • PB: Point Blank. Lyhin mahdollinen ampumamatka, ei miinusta osumiseen kohteen etäisyydestä. PB-etäisyys riippuu aseesta.
 • S: Short. Toiseksi lyhin mahdollinen ampumamatka. -2 osumiseen. Etäisyyden pituus riippuu aseesta.
 • M: Medium. Keskipitkä ampumamatka, -5 osumiseen. Etäisyys riippuu aseesta.
 • L: Long. Pisin mahdollinen ampumamatka, -10 osumiseen. Etäisyys riippuu aseesta.
 • Wt.: Weight. Aseen tai minkä tahansa esineen paino. Hahmon kantaman tavaramäärän kokonaispaino vaikuttaa siihen, miten nopeasti ja ketterästi hahmo voi liikkua.

Miten pelata?[muokkaa]

GM:

Olette kapeassa käytävässä, jonka päässä ovat kookkaat kaksoisovet. Käytävän molemmilla puolilla on myös pienemmät ovet. Mitä teette?

Pelaaja1:

Minä kävelen suoraan kaksoisovien luokse ja koetan kuunnella, josko toiselta puolelta kuuluu ääniä. (pelaaja/GM heittää d20 määritelläkseen, miten hyvin hahmon kuuntelu onnistuu)

Pelaaja2:

Meidän ei ehkä ole hyvä jättää tutkimattomia paikkoja selkämme taakse ennen kuin menemme ovista lävitse. Minun hahmoni kokeilee, josko käytävän oikealla puolella olevan oven saisi auki.

GM:

Kuulet puhetta oven toiselta puolelta, mutta äänet ovat niin epäselvät, ettei sanoja pysty erottamaan. Käytävässä oikealle johtava ovi avautuu helposti. Se näyttäisi johtavan varastohuoneeseen, jossa on muutamia laatikoita ja nurkassa seisoo sammutettu droidi.

Miten vuorottelujärjestelmä toimii?[muokkaa]

Roolipelit perustuvat yleensä vuorojärjestelmään, tarinankerrontaan tai näiden sekoitukseen.

 • Vuorojärjestelmä:
  • Vuorojärjestelmä on tiukasti pelimekaniikkaan sidottu toimintatapa, jossa hahmot toimvat aina samassa järjestyksessä (roolipelislangissa usein "inis", lyhennetty engl. sanasta "initiative"). Vuorot määritellään nopalla heittämällä ("heittäkää inistä") 1d20+initiative bonus, ja korkeimman tuloksen saanut toimii ensimmäisenä ja heikoin viimeisenä. Tiukka vuorojärjestelmä on yleensä käytössä vain taistelutilanteissa.
 • Tarinankerronta:
  • Tarinankerronta ("storytelling") tyyli on vapaampi tekniikka, jossa pelaajat ja pelinjohtaja kertovat pelin tarinaa eteenpäin sekaisessa järjestyksessä (yleensä sitä mukaa, kun ajatuksia tulee mieleen) välittämättä vuorojen järjestyksestä. Suurin osa normaaleista pelitilanteista hoidetaan tarinankerrontatekniikalla.
 • Tapojen yhdistäminen
  • Tavallisesti kaikki pelit ovat jokin kahden ääripään yhdistelmä. Vuoroihin sitoutumisella tai niiden huomiotta jättämisellä on sekä hyviä että huonoja puolia. Tiukassa vuorottelujärjestelmässä peli saattaa vakavasti viivästyä, jos joku pelaaja on pitkään osallistumatta tapahtumien kulkuun (edes "pari lausetta kerran viikossa" auttaa yleensä eteenpäin). Täysin vapaassa järjestelmässä taas on se huono puoli, että jos muut jatkavat kovalla vauhdilla peliä jonkun poissaolon aikana, uudestaan mukaan pääseminen (ja kaiken välissä tapahtuneen lukeminen) voi tuntua ylivoimaiselta.

Hahmojen levelöinnistä[muokkaa]

Yleisiä ohjeita[muokkaa]

Multiclass-levelöinti[muokkaa]

Multiclass-hahmo tarkoittaa hahmoa, jolla on tasoja useammassa kuin yhdessä hahmoluokassa.

Miten multiclass-levelit toimivat?

 • Hahmon taso (character level) on experience pointsien mukaan kertynyt taso, jonka perusteella featejen ja tasoon suhteutettujen etuken kertyminen lasketaan. Luokkataso (class level) puolestaan on hahmon taso tietyn luokan sisällä. Hahmolla, jolla on vain yhtä hahmoluokkaa nämä tasot ovat samat. Multiclass-leveleitä ottaneen hahmon hahmotaso voi olla esimerkiksi 6, joka jakautuu luokkatasoihin noble 4 ja soldier 2. Joka toisella tasolla tuleva bonus yhteen abilityyn tulee hahmon kokonaistason mukaisesti.

Kuinka paljon hit pointeja saa?

 • Multiclass-levelöidessä hahmon hit pointeihin lisätään nostettavan luokan mukaista noppaa käytettäen määritetty määrä uusi hit pointeja. Jos noble päättää ottaa lisäleveleitä soldier-luokassa, hän saa soldieria nostaessaan 1d10 + constitution modifier -määrän hit pointeja. Jos sama noble myöhemmin jatkaa noble-tasojen nostamista, niillä kerroilla hän saa noble-luokan mukaisen määrän hit pointeja.

Kuinka paljon bonuksia saa defenceihin?

 • Aina hahmon levelin noustessa myös defencet nousevat. Hahmon kuitenkin ottaessa ensimmäistä kertaa uutta luokkaa, hahmolle tulee myös uuden luokan mukaiset lisäpisteet yhteen tai useampaan defence-arvoon. Näistä bonuksista korkein on voimassa, eikä niitä lasketa yhteen. Esimerkiksi noble luokkaan kuuluvan bonukset ovat Fort +0, Ref +1 ja Will +2 ja soldierin Fort +2, Ref +1 ja Will +0. Tämän seurauksena, jos noble ottaa soldier-luokkaa uudet luokkapohjaiset defencet ovat: Ref +2 (soldier), Ref +1 (molemmat) ja Will +2 (noble).

Saako multiclass hahmoille lisää trained skillejä?

 • Lyhyt vastaus on ei. Mutta class skills -listalle lisätään kaikki uuden luokan antamat mahdolliset class skillit, joihin on mahdollista skill training -featin kautta lisätä taitoja. Kun trained skillejä otetaan featin kautta, pelaaja voi valita tasoa nostaessaan vapaasti, kumman luokan mukaisia class skillejä nostetaan, niiden ei tarvitse välttämättä olla nostettavan tason antamia class skillejä.

Saaka multiclass hahmolle listää feateja?

 • Tavallisesti hahmo saa ensimmäisen luokan saadessaan useampia "starting feateja". Kun hahmolle otetaan uusi hahmoluokka myöhemmin multi class -levelöinnin kautta, hahmo ei saa kaikkia uuden luokkansa antamia "starting feateja", mutta voi valita niistä yhden olettaen, että täyttää kaikki featin lähtövaatimukset. Esimerkiksi noble, joka ottaa soldier-luokkaa, ei voi ottaa featikseen medium armor proficiencya, ellei noblella ole ennestään olemassa light armor proficiency featia.

Saako talentit ja bonus featit valita vapaasti?

 • Multiclass-hahmon tasoa nostettaessa tason nousun seurauksena saadut uudet talentit tai featit tulee valita nostetun tason mukaan. Eli soldieria ottava noble valitsee uudet talenttinsa tai bonus featinsa soldierille tarjolla olevista vaihtoehdoista. Uudet featit, jotka tulevat kolmen tason välein yleisen hahmolevelin mukaisesti laskettuna, ovat kuitenkin vapaasti valittavissa.

Kuinka montaa hahmoluokkaa voi ottaa?

 • Teoriassa vaikka kaikkia viittä (olettaen, että pelissä on mukana jedejä, jotka voivat opettaa hahmoa Voiman käytössä ja niin edespäin). Tämä ei kuitenkaan yleensä kannata, koska liian laajalle kykynsä levittänyt hahmo ei ole oikeasti tehokas missään. Käytännössä järkevä yläraja on kolme eri luokkaa, mutta kaksi luokkaa on yleisempi.

Prestige class -levelit[muokkaa]