Käyttäjä:Dionne Jinn/hahmonluonti/Lajit

Kohteesta Star Wars Fanon Wiki
Loikkaa:valikkoon, hakuun
                       

Huom: kaikki listalla esitetyt hahmokuvaukset ovat keskimääräisiä, ja vaikka ovatkin hyvä lähtökohta hahmon suunnittelulle, tässä esitettyjen kuvausten ei pidä antaa rajoittaa oman mielikuvituksen ja luovuuden käyttöä hahmon luonteen ja ominaisuuksien kehittämisessä.

Arkanialaiset[muokkaa]

Mies- ja naispuolinen arkanialainen

Arkanialaisten historia on yksi galaksin pisimmistä ja heidän kulttuurinsa on kehittynyt pitkän ajan kuluessa. Historian aikana laji on tuottanut senkä hyviä että pahuuteen taipuvaisia jäseniä. Arkanialaiset ovat kiinnostuneita tiedosta ja tutkimusten tekemisestä, minkä seurauksena heidän joukostaan on kohonnut lukuisia kuuluisia akateemikoita ja tiedemiehiä. Arkanialaisten kotiplaneetalle on tämän seurauksena kertynyt laajoja kirjastoja ja tietopankkeja, joita ovat historian kuluessa käyttäneet niin jedit kuin sithitkin. Arkanialaiset eivät epäröi ottaa täyttä hyötyä irti tekemistään tutkimuksista, mutta jotkin tutkimukset ovat johtaneet myös vahingollisiin lopputuloksiin. Arkanialaiset geeniteknikot ovat älykkäitä, mutta heidän kokeidensa seuraukset ovat toisinaat vahingoittaneet tutkittua lajia ja heikentäneet sen selviytymismahdollisuuksia. He eivät ole epäröineet suorittaa geneettisiä kokeita myöskään oman lajinsa edustajilla, minkä seurauksena on syntynyt muutamia arkanialaisia alalajeja.

Monet muiden lajien edustajat pitävät arkanialaisia usein omahyväisinä, itsekkäinä ja vaikeasti lähetyttävinä. Vähäisemmässäkin asemassa olevat arkanialaiset usein pitävät itseään älykkäämpinä kuin muut keskivertoiset galaksin asukkaat ja siksi arkanialaiset viihtyvätkin parhaiten ainoastaan oman lajinsa edustajien seurassa. Eräs arkanialaisien tuntomerkeistä on se, että heillä on vain neljä sormea kummassakin kädessään ja heidän silmistään ei voi erottaa pupilleja. Matkustelevat arkanialaiset ovat usein aatelisia tai rikollisia, joista jotkut pyrkivät muuttamaan muiden lajien käsitystä siitä, että kaikki arkanialaiset ovat ainoastaan voittoja tavoittelevia, hulluja tiedemiehiä.

 • Arkanialaisten lajimuutokset (KOTORCG):
  • Ability modifier: +2 Intelligence, -2 Charisma
  • Darkvision: Arkanialaiset näkevät pimeässä, mutta eivät pysty erottamaan silloin värejä
  • Intellectual Reputation: Arkanialaiset tunnetaan älykkäinä, minkä seurauksena heidän selityksiinsä luotetaan. Arkanialaiset voivat korvata Charisma modifierin Intelligence modifierilla, kun suorittavat Persuasion skilliin-liittyviä suostutteluheittoja.
  • Flash of Genius: Kerran kohtauksen aikana arkanialainen voi hyödyntää älyään ja saada +5 tilannebonuksen johonkin knowledge, mechanics tai use computer -heittoon.
  • Kieli: Arkanialaisten automaattiset kielet ovat arkanian ja galaktinen peruskieli
  • Pituus ja paino: Molemmat sukupuolet keskimäärin 180 cm ja 75 kg
  • Muuta: Arkanialaiset ovat keskikokoisia ja voivat liikkua yhden pelivuoron aikana 6 ruutua.

Arkanialaisten alalajit[muokkaa]

Mies- ja naispuolinen arkanialaisen muunnoksen edustaja

Vuosisatoja kestäneet geneettiset kokeet arkanialaisen lajin sisällä johtivat useiden muunoslajien kehittymiseen. Jokainen muunnos oli erityisesti tarkoitettu suorittamaan tietyn tyyppisiä tehtäviä, mutta monet "puhtaan" arkanialaisen sukulinjan omaavat uskovat, että muunnokset tulisi poistaa ja geneettinen kokeilu omalla lajilla lopettaa. Kokeet johtivat myös siihen, että arkanialaisten muunnokset ikääntyvät huomattavasti alkuperäistä lajia nopeammin. Muuntelu on johtanut alalajien selvään eriytymiseen alkuperäisestä, minkä seurauksena muunnoksilla on viisi sormea, värilliset iirikset silmissä ja lähes valkoinen iho, toisin kuin alkuperäisen arkanialaisen lajin edustajilla. Osa muunnoksista kehitettiin fyysistä vahvuutta, toinen notkeutta silmällä pitäen.

Arkanialaisten muunnoslajeja edustavilta puuttuu alkuperäiselle lajille tyypillinen omahyväisyys ja itsekkyys, mutta he luottavat silti omiin kykyihinsä ja taitoonsa selviytyä missä tahansa tilanteessa. Muunnoslajien edustajat myös ovat useammin töissä jotka vaativat ennemmin fyysistä kuin henkistä soveltuvuutta tehtävään, ja valitsevat mielummin työn, joka soveltuu heidän muunnoksensa tyypille. Puhdasveristen arkanialaisten harjoittaman rotuerottelun seurauksena elämä on yleensä hankalaa muunnoslajin edustajille, minkä vuoksi uset heistä pyrkivät parantamaan mahdollisuuksiaan selviytyä ryhtymällä pikkurikollisiksi.

 • Arkanialaisten alalajien lajimuutokset (KOTORCG):
  • Ability modifier: +2 Dexterity tai +2 Strength, -2 Constitution
  • Ehdollinen bonus feat: Koska arkanialaiset muunnokset on suunniteltu erikoistumaan johonkin tehtävään heille on mahdollista valita bonus featina yhden opitun skillin "Skill Focus" seuraavista skilleistä: Endurance, Mechanics, Pilot, Survival tai Treat injury.
  • Determination: Kerran kohtauksen aikana arkanialainen muunnos voi uusia epäonnistuneen opittuun skilliin liittyneen skill-heiton. Päätös uudelleenheiton tekemisestä voidaan tehdä sen jälkeen, kun alkuperäisen heiton onnistuminen tai epäonnistuminen on selvinnyt.
  • Kieli: Arkanialaisten alalajien automaattiset kielet ovat vanhakantainen arkanialainen murre ja galaktinen peruskieli
  • Pituus ja paino: Molemmat sukupuolet keskimäärin 180 cm ja 75 kg
  • Muuta: Arkanialaisten alalajit ovat keskikokoisia ja voivat liikkua yhden pelivuoron aikana 6 ruutua.

Bothalaiset[muokkaa]

Mies- ja naispuolinen bothalainen

Bothalaiset ovat lähtöisin Bothawuin planeetalta, minkä lisäksi heillä on lukuisia siirtokuntia. He arvostavat tietoa yli kaiken ja pitävätkin tiedon määrää rikkauden ja vallan mittarina. Bothalaiset ovat kehittäneet yhden galaksin laajimmista vakoiluorganisaatioista, joka tunnetaan Bothan SpyNet -nimellä. Bothalaiset ovat yleensä uteliaita ja ovelia, mutta myös manipuloivia ja epäluuloisia. He ovat noin 1,6 metriä pitkiä ja koko heidän kehoaan peittää tiheä turkki, joka liikkuu bothalaisen mielialojen mukaan. Fyysisesti bothalaiset ovat yleensä notkeita, mutta eivät erityisen kestäviä.

Bothalaisille on muodostunut monissa galaksin osissa maine likaisen pelin pelaajina ja salakähmäisyyden harjoittajina. He eivät yleensä usko suoraan toimintaan, vaan mielummin ohjailevat tapahtumia kulissien takaa keräten tietoja, jotka myöhemmin voivat kääntää hyödykseen. Koska vakoilu ja tiedon keruu on olennainen osa bothalaista kulttuuria, monien muiden lajien edustajat suhtautuvat bothalaisiin epäluuloisesti, mutta välttävät mielellään samalla näiden suututtamista, koska SpyNet on hyödyllinen liittolainen, mutta vaarallinen vihollinen.

 • Bothalaisten lajimuutokset:
  • Ability modifier: +2 Dexterity, -2 Constitution
  • Iron Will: Bothalaisilla on poikkeuksellisen vahva tahdonvoima ja he saavat +2 lajibonuksen Will defenceen.
  • Ehdollinen bonus feat: Bothalainen, jolla on Gather Information opittuna taitona saa Skill Focus (Gather information) -featin bonus featina.
  • Kieli: Bothalaisen automaattiset kielet ovat bohan ja galaktinen peruskieli
  • Pituus ja paino: Molemmat sukupuolet keskimäärin 160 cm ja 55 kg
  • Muuta: Bothalaiset ovat keskikokoisia ja voivat liikkua yhden pelivuoron aikana 6 ruutua

Cerealaiset[muokkaa]

Mies- ja naispuolinen cerealainen

Cerealaiset ovat lähtöisin Cerealta, joka sijaitsee tunnetun avaruuden rajamailla. He ovat kulttuuritietoisia ja sivistyneitä. Cerealaiset liittyivät galaktiseen yhteisöön joitakin vuosikymmeniä ennen Galaktisen Tasavallan muuttamista Galaktiseksi Imperiumiksi. Tunnetuimpia cerealaiset ovat kyvystään astrogaation, kauppatieteiden ja kryptisten tekstejen tulkitsijoina. Cerealaisten yhteiskunta on naisvaltainen, minkä seurauksena lajin harvalukuisemmilla miehillä on yleensä useampia puolisoita, mikä varmistaa lajin säilymisen.

Cerealaisille on tyypillistä rauhallisuus, järkevä päättelykyky ja loogisuus. He yleensä myös painottavat elämää yhdessä ympäröivän luonnon kanssa, ja ovat usein rauhaa rakastavia tehden parhaansa välttääkseen aggressiivisia yhteenottoja. He pyrkivät välttämään teknologian vaikutuksen kotiplaneettansa luontoon. Ulkoisesti heidät tunnistetaan korkeista päistä, joiden sisällä on cerealaisille tyypilliset kaksoisaivot ja ylimääräinen sydän, joka pumppaa verta aivoihin.

 • Cerealaisten lajimuutokset:
  • Ability modifier: +2 Intelligence, +2 Wisdom, -2 Dexterity
  • Intuitive Initiative: Cerealaiset ovat yleensä keskimääräistä nopeampia reagoimaan uhkiin, joten he voivat heittää uudelleen Initiative heiton, mutta jälkimmäinen tulos on hyväksyttävä, vaikka se olisi huonompi.
  • Ehdollinen bonus feat: Cerealainen, jolla on Initiative opittuna taitona saa Skill Focus (Initiative) -featin bonus featina.
  • Kieli: Cerealaisten automaattiset kielet ovat cerea ja galaktinen peruskieli
  • Pituus ja paino: miehet keskimäärin 200 cm ja 78 kg, naiset keskimäärin 180 cm ja 58 kg
  • Muuta: Cerealaiset ovat keskikokoisia ja voivat liikkua yhden pelivuoron aikana 6 ruutua.

Chissit[muokkaa]

Mies- ja naispuolinen chiss

Chissit ovat helposti tunnistettavissa syvänmustista hiuksista, jäänsinisestä ihosta ja hehkuvista, punaisista silmistä. He ovat ihmisille sukua oleva laji, joka on kehittynyt omaan suuntaansa Csillalla. Chissit ovat yleensä itsevarmoja ja pidättäytyväisiä, minkä seurauksena heitä yleensä pidetään kylmäkiskoisina. Csillan vaikeat olot ovat kehittäneet chisseistä älykkäitä ja he mielummin ratkovat ongelmat aivojen voimalla kuin taistelemalla. Chissien suututtaminen on hankalaa, koska nämä mieluiten välttävät toimimista voimakkaiden tunnepurkausten alaisina. Chissit usein omaksuvat suuren määrän tietoa jo nuorina ja luottavat koottuun tietoon, minkä vuoksi odottamattomaan tilanteeseen joutunut chiss, saattaa paeta miettiäkseen tilannetta turvallisemmassa ympäristössä.

Hallitsevat perheet—joiden määrä ajan kuluessa saattaa vaihdella kolmen ja kahdentoista välillä—johtavat Chissien valtakuntaa Tuntemattomilla alueilla. Hallitsevaan perheeseen kuuluvalle chissille—oli tämä sitten syntyperäinen perheen jäsen, meriitillä adoptoitu ja koetuksessa syntynyt—perhe on kaikki kaikessa ja sen jäsenet ovat yleensä valmiita menemään pitkällekin edistääkseen perheensä asemaa. Perheiden välisessä, hitaasti etenevässä valtakilpailussa, tietojen kerääminen on erityisen tärkeätä. Chissien sotavoimat ovat huomattavat, mutta näillä on tiukka sotilaskuri, joka estää hyökkäämästä vihollisen kimppuun, joka ei ole suoraan iskenyt Chissien valtakuntaa vastaan. Vaikka chissit eivät ole suoranaisesti vihamielisiä muiden lajien edustajia kohtaan, he ovat luonnostaan epäluuloisia ja pitävät omaa lajiaan yleensä muita parempana.

 • Chissien lajimuutokset (TUR):
  • Ability modifier: +2 Intelligence
  • Bonus trained skill: 1. tasolla chiss voi valita yhden ylimääräisen opitun taidon. Taito tulee valita hahmoluokkaan kuuluvien luokka-skillien joukosta.
  • Low-Light Vision: Chissit näkevät vähässä valossa ja pystyvät paikantamaan vihollisen hämärässäkin.
  • Kieli: Chissien automaattinen kieli on Cheunh, ja vaikka nämä usein osaavat jotain alueensa paikallisista kauppakielistä, vain suhteellisen harvat puhuvat galaktista peruskieltä.
  • Muuta: Chissit ovat keskikokoisia ja voivat liikkua yhden pelivuoron aikana 6 ruutua.

Durot[muokkaa]

Mies- ja naispuolinen duro

Durot ovat eräs varhaisimmista, jos eivät jopa varhaisin, hyperavaruusmatkustuksen kehittäneistä lajeista, minkä ansiosta he olivat vaikutusvaltaisia jo Vanhan tasavallan perustamisen aikoihin. Yleisesti duroja pidetään lahjakkaina matematiikan ja loogisen päättelyn aloilla, minkä lisäksi kanttiinoissa kerrotaan tarinoita duroista, jotka pystyvät suorittamaan mutkikkaita ja hankalia hyperavaruuslaskelmia päässään. Vaikka duroja on määrällisesti vähemmän kuin ihmisiä, he ovat pitkän hyperavaruusmatkailun historiansa aikana levittäytyneet aivan yhtä laajalle alueelle, minkä seurauksena myös heitä voi kohdata lähes millä tahansa galaksin elinkelpoisella planeetalla. Joissakin pitkään eristyksissä olleissa durojen siirtokunnissa lajin kehitys on myös muuntunut eri suuntaan kuin suurimman osan lajin edustajista, minkä vuoksi duroilla on erilaisia alalajeja—eräs tunnetuimmista duroista kehittyneistä lajeista ovat neimoidialaiset.

Durot ovat usein seikkailunhaluisia ja kiihkeäluonteisia. He ovat uteliaita selvittämään, mitä seuraavan hyperavaruushypyn toisessa päässä on. Usein he ovat ylpeitä, itsetietoisia ja huumorintajuisia. Durot valitsevat mielellään ammatteja, joissa voivat vaeltaa ja tutkia uusia tähtijärjestelmiä, minkä seurauksena heitä tapaa salakuljettajina ja avaruustutkijoina, mutta ihmisten tavoin he saattavat valita lähes minkä tahansa ammatin. Ulkonäöllisesti durot ovat tunnistettavissa kookkaista päistään, lähes huulettomista suista ja suurista silmistä.

 • Durojen lajimuutokset:
  • Ability modifier: +2 Dexterity, +2 Intelligence, -2 Constitution
  • Expert Pilot: Durot ovat luonnostaan taitavia lentäjiä ja saavat heittää uudelleen Pilot heiton, mutta jälkimmäinen tulos on hyväksyttävä, vaikka se olisi huonompi.
  • Kieli: Durojen automaattiset kielet ovat durese ja galaktinen peruskieli
  • Pituus ja paino: Molemmat sukupuolet keskimäärin 180 cm ja 70 kg
  • Muuta: Durot ovat keskikokoisia ja voivat liikkua yhden pelivuoron aikana 6 ruutua.

Ihmiset[muokkaa]

Mies- ja naispuolinen ihminen

Ihmiset ovat hallitseva laji Keskusmaailmoissa, ja heitä voi löytää lähes mistä tahansa galaksin alueelta. He ovat olleet yksi varhaisimmista avaruusmatkailua kehittäneistä lajeista, minkä seurauksena laji on levittäytynyt—kehittyen toisinaan erillisiksi alalajeiksi. Ihmiset ovat poliittisesti, kulttuurillisesti ja fyysisesti kehittyneet useisiin eri suuntiin hajautuessaan ja heitä saattaa tavata lähes millä tahansa elinkelpoisella planeetalla. Ihmiset eroavat toisistaan myös ulkonäkönsä ja persoonansa mukaan huomattavasti ja pärjäävät useimmissa olosuhteissa. He ovat mukautuvaisia, vallanhaluisia ja heidän joukostaan löytyy niin hyviä kuin pahojakin yksilöitä.

Ihmiset saattavat olla kotoisin lähes mistä tahansa, missä vain on asutusta Coruscantin kaupunkiympäristöstä Tatooinen hiekkaerämaihin. Ihmiset osaavat puhua, lukea ja kirjoittaa galaktista peruskieltä, mutta voivat oppia vähintään ymmärtämään ja lukemaan myös muita kieliä—jotkin kielet, kuten wookieeiden shyriwook ovat mahdottomia ääntää ihmisen äänijänteillä, mutta nämä voivat oppia ymmärtämään sitä. Ihmiset ovat usein valmiit tekemään lähes mitä vain ja seikkailemaan lähteneet ihmiset ovatkin usein uhkarohkeita tai kunnianhimoisia. Ihmiset uskovat yleensä enemmän asiaansa, tavoitteisiinsa ja unelmiinsa kuin yhden lajin tai alueen asioihin.

 • Ihmisten lajimuutokset:
  • Bonus Trained skill: 1. tasolla ihminen voi valita yhden ylimääräisen opitun taidon. Taito tulee valita hahmoluokkaan kuuluvien luokka-skillien joukosta.
  • Bonus Feat: 1. tasolla ihminen voi valita yhden ylimääräisen featin.
  • Kieli: Ihmisten automaattinen kieli on galaktinen peruskieli.
  • Pituus ja paino: miehet keskimäärin 180 cm ja 75 kg, naiset keskimäärin 160 cm ja 55 kg
  • Muuta:
   • Monipuolisuutensa ja mukautuvaisuutensa ansiosta ihmiset saavat ensimmäisellä tasolla yhden ylimääräisen bonus skillin ja yhden ylimääräisen bonus featin.
   • Ihmiset ovat keskikokoisia ja voivat liikkua yhden pelivuoron aikana 6 ruutua.
   • Monissa "lajimuutoksissa" ihmisten tiedot ovat "perusmuoto", johon muiden lajien erilaisuutta verrataan.

Ithorialaiset[muokkaa]

Mies- ja naispuolinen ithorialainen

Ithorialaiset ovat laji, jota usein kutsutaan ulkonäön vuoksi "vasarapäiksi". Luonteeltaan ithorialaiset ovat rauhanomaisia ja helliä, ja he pyrkivät kaikin tavoin estämään muutokset "Äiti viidakkonsa" ekosysteemissä, joka peittää heidän kotiplaneettaansa Ithoria. Ithorialaisia pidetään yleisesti kyvykkäinä taiteilijoina, erinomaisina maatalousinsinööreinä ja taitavina diplomaatteina. Ithorialaiset asuvat yleensä "laumoissa", jotka ovat asettuneet planeettansa pinnan yläpuolella leijuviin kaupunkialuksiin, joista useimmat ovat kykeneviä liikkumaan myös avaruuden tyhjiössä.

Yleensä ithorialaiset ovat rauhallisia, tyyniä, helliä ja hyväntahtoisia. He pyrkivät yleensä löytämään ammattinsa rauhanomaisista toimista, mutta he ovat myös innokkaita vaeltelijoita, jotka mielellään keräävät tietoa useista galaksin alueista ennen kuin palaavat jälleen kotiin. Jotkut ithorialaiset myös seuraavat "Äiti viidakon" kutsua ja astuvat Ithorin maaperälle, jääden pysyvästi asumaan planeetalle erakkoina. Ithorialaisten oma kieli perustuu stereoäänen tuottamiseen neljällä suulla

 • Ithorialaisten lajimuutokset:
  • Ability modifier: +2 Wisdom, +2 Charisma, +2 Dexterity
  • Iron Will: Ithorialaisilla on keskimääräistä vahvempi tahdonvoima, jonka ansiosta laji saa +2 bonusta Will defenceen.
  • Bellow: Ithorialaiset voivat käyttää äänihyökkäystä avaamalla kaikki neljä kurkkuaan ja huutamalla. Erityinen hyökkäys: 1d20+hahmon taso, jota verrataan kohteen Fortitude defenceen. 3d6 äänivahinkoa, 6 ruudun alueelle asettuvassa kartiossa. Äänihyökkäys kuluttaa ithorialaisen voimia ja tämän "condition track" laskee yhdellä.
  • Survival Instinct: Ithorialainen voi heittää uudellen Survival heiton, mutta jälkimmäinen tulos on hyväksyttävä, vaikka se olisi huonompi.
  • Ehdollinen bonus feat: Ithorialainen, jolla on Knowledge (life sciences) opittuna taitona saa Skill Focus (Knowledge [life sciences]) -featin bonus featina.
  • Kieli: Ithorialaisten automaattiset kielet ovat ithorese ja galaktinen peruskieli.
  • Pituus ja paino: Molemmat sukupuolet keskimäärin 200 cm ja 90 kg
  • Muuta: Ithorialaiset ovat keskikokoisia ja voivat liikkua yhden pelivuoron aikana 6 ruutua.

Twi'lekit[muokkaa]

Mies- ja naispuolinen twi'lek

Twi'lekit ovat kotoisin kuivalta ja kiviseltä Rylothilta. Lajiin kuuluu useita alalajeja—jotka usein voidaan erottaa toisistaan ihonvärin perusteella—mutta se on yleisesti tunnistettavissa lekuista, "päähännistä". Twi'lekit ovat yritteiliäitä ja ovatkin kulkeutuneet laajalle galaksiin, missä heitä tapaa useista ammateista. Twi'lekit ovat laskelmoivia, käytännöllisiä ja karismaattisia, ja he viihtyvät mielellään vaikutusvaltaisessa asemassa, vaikka pyrkivätkin mielummin ohjailemaan tapahtumia varjoista. He pyrkivät välttämään avoimeen taisteluun joutumista, kun vain mahdollista.

 • Twi'lekien lajimuutokset:
  • Ability modifier: +2 Charisma, -2 Wisdom
  • Deceptive: Twi'lekit ovat luonnostaan taitavia manipuloimaan toisia ja saavat heittää uudelleen Deception heiton, mutta jälkimmäinen tulos on hyväksyttävä, vaikka se olisi huonompi.
  • Great Fortitude: Twi'lekit saavat +2 bonusta fortitude defenseen
  • Low-Light vision: Twi'lekit näkevät vähässä valossa ja pystyvät paikantamaan vihollisen hämärässäkin.
  • Kieli: Twi'lekien automaattiset kielet ovat ryl ja galaktinen peruskieli, minkä lisäksi he voivat oppia käyttämään "lekkua"
  • Pituus ja paino: miehet keskimäärin 180 cm ja 55 kg, naiset keskimäärin 160 cm ja 55 kg
  • Muuta: Twi'lekit ovat keskikokoisia ja voivat liikkua yhden pelivuoron aikana 6 ruutua.

Wookieet[muokkaa]

Mies- ja naispuolinen wookiee

Wookieet tunnetaan yleisesti yhtenä galaksin vahvimmista ja raivoisimmista älyllisistä lajeista. Wookieeiden kulttuuriin on syvästi juurtunut käsitys kunniasta ja uskollisuudesta lähimpiä kohtaan. Suvun lisäksi wookieet muodostavat "kunniaperheiksi" kutsuttuja siteitä, jotka saattavat sisältää myös muihin lajeihin kuuluvia jäseniä. Eräs merkittävimmistä wookieeiden tavoista on, etteivät he milloinkaan käytä kiipeämiseen tarkoitettuja kynsiään taistelussa—kynsiään käyttävät yksilöt tuomitaan kunniattomiksi ja heitä kutsutaan "hullukynsiksi".

Luonteeltaan wookieet ovat yleensä äkkipikaisia, uskollisia ja kunniallisia. Wookieet ovat kestäviä ja toipuvat nopeammin kärsimistään vammoista kuin useimmat muut lajit. Taistelussa wookieet saattavat yllyttää itsensä raivon valtaan, eikä useimmilla wookieeilla ole kärsivällisyyttä diplomatiaan tai neuvotteluihin. Tunnetuin wookieeiden käyttämä ase on energianuolia ampuva varsijousi.

 • Wookieeiden lajimuutokset:
  • Ability modifier: +4 Strength, +2 Constitution, -2 Dexterity, -2 Wisdom, -2 Charisma
  • Extraordinary Recuperation: haavoittunut wookiee toipuu puolta nopeammin kuin muiden lajien edustajat
  • Rage: Kerran päivässä wookiee voi yllyttää itsensä raivoon, jonka aikana se saa +2 bonusta lähitaisteluhyökkäyksiin ja vahinkoon, mutta raivon aikana wookiee ei voi käyttää skillejä, jotka vaativat keskittymistä
  • Weapon Familiarity: Wookiee, jolla on Weapon Proficiency (rifles) osaa käyttää varsijousta
  • Kieli: Shyriwook ja peruskielen ymmärtäminen, vaikka wookieet eivät pysty puhumaan peruskieltä
  • Pituus ja paino: miehet keskimäärin 220 cm ja 125 kg, naiset keskimäärin 200 cm ja 100 kg
  • Muuta:
   • Wookieet ovat keskikokoisia ja voivat liikkua yhden pelivuoron aikana 6 ruutua
   • Luontaisina kiipeilijöinä wookiee voi korvata kiipeilyheiton kympillä jopa ollessaan uhattuna
   • Wookieet tunnetaan raivoisasta luonteesta ja äkkipikaisuudesta, joten wookiee joka käyttää Persuasion-skilliä pelotellakseen vastustajaa voi heittää uudelleen Persuasion heiton, mutta jälkimmäinen tulos on hyväksyttävä, vaikka se olisi huonompi.

Zabrakit[muokkaa]

Mies- ja naispuolinen zabrak

Zabrakit ovat laji, joka kehitti avaruusmatkailun varhaisessa vaiheessa ja he määrittävätkin kotiplaneettansa usein siirtokunnan mukaan sen sijaan, että ajattelisivat lajinsa alkuperäistä kotiplaneettaa. Alkuperäisen kotimaailman, Iridonian, vaikutus zabrakeiden lajiin on kuitenkin yhä voimakas, koska sen hankala ympäristö pakotti lajin voimakastahtoiseksi. Pyrkimys pois vaikealta planeetalta yllytti zabrakien halua kehittää avaruusmatkailua, ja kun durojen ensimmäiset tutkimusretkikunnat ehtivät Keskikehän alueelle he löysivät zabrakeja, jotka olivat jo silloin muodostaneet kahdeksan selvästi toisistaan erottunutta siirtokuntaa. Zabrak-seikkailijat tutkivat mielellään galaksin eri osia. Zabrakit ovat usein taitavia selviytymään myös hankalissa olosuhteissa.

Zabrakit ovat yleensä itsevarmoja, itsenäisiä ja uskovat, ettei ole mitään, mihin he eivät niin halutessaan pystyisi. Näistä ominaisuuksista huolimatta zabrakit eivät yleensä väheksy muiden lajien edustajia, eivätkä heijasta omaa ylemmyyden tuntoaan muiden lajien halveksimiseen. Luonteeltaan zabrakit ovat yleensä omistautuneita, keskittyneitä ja usein itsepäisiä ja omistushaluisia. He harvoin pitävät mitään haastetta liian suurena heille. Tämän keskikokoisen humanoidilajin selkein tunnusmerkki on päätä koristava sarja sarvia, minkä lisäksi heillä on vahva, nahkamainen iho.

 • Zabrakien lajimuutokset:
  • Heightened Awareness: Zabrakeilla on kehittynyt itsesuojeluvaisto ja nopeat refleksit ja he voivat uusia Perception heiton, mutta uuden heiton tulos jää voimaan, vaikka se olisi huonompi.
  • Superior Defenses: Koska laji kehittyi vaikeissa oloissa zabrakit saavat +1 lajibonuksen kaikkiin puolustuksiin.
  • Kieli: Zabrakien automaattiset kielet ovat zabrak ja galaktinen peruskieli
  • Pituus ja paino: Molemmat sukupuolet keskimäärin 180 cm ja 75 kg
  • Muuta: Zabrakit ovat keskikokoisia ja voivat liikkua yhden pelivuoron aikana 6 ruutua.